Monika a Lubo Stacho

Slovensko

Monika a Lubo Stacho
2000 – 2007,  Slovensko

Slovensko tajomná a spirituálna krajina / Slovakia Mysterious and Spiritual Country, 2000-07

Rozsiahly cyklus Stachových diptychov s námetom Slovenska ukazuje krajinu čarovnú, podivnú a záhadnú, ktorá je zároveň krajinou na hranici východnej (byzantskej) a západnej židovsko-kresťanskej Európy. Práve na tomto území dochádza k prerastaniu západného pragmatizmu s východnou spiritualitou a mystikou. Stacho prináša hlbší, senzitívnejší a neidealizovaný pohľad na súčasné podoby a zmeny v slovenskej kultúre a krajine. Dokáže vyhmatať citlivé a bolestivé momenty v živote spoločnosti aj jednotlivca a zaznamenať ich s istou dávkou solidarity.

Je to vlastná obrazová kronika krajiny, v ktorej žijeme. Kronika metaforická, láskavá a tolerantná, ale aj pravdivo nelichotivá a kritická. Autor v ňom vystupuje ako obrazový spovedník, čo načúva svojej krajine, jej dýchaniu a tlkotu zvonov. O súčasnom tektonickom zlome a „kultúrnom prekódovaní“ krajiny. Ide o svet tradičných kresťanských hodnôt a silnejúcej komercie – Mc Donaldizácie, svet chudoby a zbohatlíctva; stretnutie odlišných symbolov, kultov a ideológií, spolunažívanie väčšinovej a menšinových kultúr (predovšetkým rómskej a židovskej).

Stacho prináša obrazovú fotosprávu o zastavenom čase a zanikajúcom svete na jednej strane a o zrýchlenom tempe agresivity dnešných dní, o potrebe uchovania formovania vlastnej kultúrnej identity v globalizujúcom sa svete. Podľa Paula Coelha prvým príznakom zabíjania času je jeho chronický nedostatok, druhým sú naše istoty, tretím náš „obývačkový“ pokoj. (Vladimír Beskid)