Karol Matkuliak

Skanzen

Karol Matkuliak
1980 – 1990,  Skanzen

Oproti meniacej sa prírode pôsobí skanzen (Múzeum Oravskej dediny) a jeho architektúra ako stabilizačný element. Ako miesto, kde zastal čas. Karol Matkuliak zachytával momentky z areálu skanzenu oživenom folklorizmom, v atmosfére meniacich sa prírodných cyklov, v kompozící, ktorú tvorí pôvodná architektúra. V skanzene žil a pracoval so svojou rodinou ako jeho správca 20 rokov. Stal sa pre neho archaickým ostrovom, kolektívnym kultúrnym podvedomím, ktoré staticky pretrváva v rýchlo sa meniacej kultúre. Karol Matkuliak ho zachtil v jeho premenlivosti a stabilite zároveň (Tereza Matkuliaková, Karol Matkuliak)