Šimon Parec

Pozvoľnosť

Šimon Parec
2020 – 2021,  Pozvoľnosť

Špakmi vo vrecku rátam čas strávený v krajine. Nadbytok času ma dovádza k monotónnemu vnímaniu nielen času, ale i priestoru - k zdanlivej nemennosti a pozvoľnosti, ktorej zámerom je ,,za pomoci nepatrných rozdielov medzi jednotlivými fázami zmien skryť stopy plynutia času i premien vecí a spôsobiť, aby sa človek mylne domnieval, že zostáva stále rovnaký.’’ Feng C’ - Kchaj

Počas posledných asi šiestich rokov mi bola Orava prechodným, zväčša víkendovým domovom. Po vypuknutí pandémie som však celý rok strávil prevažne tam.