Natália Dominiková

Ostať v kontakte

Natália Dominiková
2020 – 2021,  Ostať v kontakte

Táto séria vznikla v životnom období, kedy sa človek snaží nájsť samého seba, ale aj pochopiť pojem vzťahovej väzby a jej vplyv v dospelosti. Jej sprievodcom sa stala pandémia, ktorá izolovala a nedovoľovala byť v kontakte s blízkymi. Podčiarkla ústrednú problematiku nedostatku kontaktu, ktorá sa objavuje v inscenovaných autoportrétoch, ale aj v portrétoch starej mamy, mamy a sestry. Zároveň poukazuje na subjektívne vnímanie rodiny, tvorenej generáciou žien. Túto generačnú os štyroch žien približujem prostredníctvom citových väzieb, vzťahov a vzťahu k dotyku a k sebe navzájom.