Eduard Kudláč

Oblasť výskytu

Eduard Kudláč
2021,  Oblasť výskytu

Fotografický súbor Oblasť výskytu je inšpekciou vymedzených oblastí. Hranica je bunkovou stenou, ktorá oddeľuje bezprostrednú prírodu od človeka a jeho konania, zároveň však časť tejto ľudskej činnosti prepúšťa do svojich prostredí. Pracuje s výsledkami vzájomnej interakcie, nie však v zmysle premeny, ale skôr súboja o pozície.