Luboš Kotlár

Nowlessness

Luboš Kotlár
2017 – v procese,  Nowlessness

Projekt "nowlessness" je dlhodobý projekt Ľuboša Kotlára, ktorý priebežne rozpracováva od roku 2017. Z teoretického hľadiska sa primárne opiera o koncept queer času (a queer priestoru), ktorý by sa podľa definície Jacka (Judith) Halberstama v publikácii "In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives", dal zjednodušene charakterizovať ako preexponované prežívanie dočasnosti/prítomnosti.

Formálne sa tieto fotografické obrazy zaoberajú najmä telom (telesnosťou) s častým dôrazom na non-normatívny charakter niektorých "typov" tiel, ktoré sú z verejného života pod vplyvom homofóbie, transfóbie, či ableismu často vylúčené. Fotografický jazyk je z vizuálneho hľadiska zámerne zvolený tak, aby sa neviazal na konkrétnu epochu vo vývoji fotografického média, či voľného umenia. V spojení s popretím konkrétneho prostredia na fotografiách autor vytvára záznam fyzického prežívania, ktoré je vytrhnuté nielen z času, ale aj priestoru.

Verejné prezentácie projektu (nowlessness, act i: calm after the storm, Undeadarena.com, Bratislava, 2018; nowlessness, act ii: the waves, Galéria MEDIUM, Bratislava, 2019; nowlessness, act iii: hot in here, CO kryt pod Kunsthalle Bratislava, Bratislava, 2021) prebehli vo forme eventov (v prípade prezentácie v Galérii MEDIUM bol eventový charakter prezentácie prítomný v deň zahájenia výstavy). Tento formát, charakteristický svojim krátkym trvaním, bol zvolený kvôli zdôrazneniu konceptu prítomnosti. Prezentované výstupy projektu vznikali z formálneho hľadiska na báze kolaborácie s prizvanými autormi z rôznych druhov umenia, akými sú hudba, divadlo, dizajn a výtvarné umenie. Fotografický materiál postupne vytváraný pre projekt 'nowlessness' teda predstavuje skôr polotovar, ktorý primárne nie je určený pre prezentáciu v svojej čistej forme.