Vladimír Koštial

Nové Slovensko

Vladimír Koštial
1950 – 1985,  Nové Slovensko

Výraznú líniu Koštialovho archívu tvorí dokumentácia premeny tradíciami presýteného regiónu Vysokých a Nízkych Tatier. Táto premena bola pochopiteľne čiastočne politická a vynútená, čo je dobre vidieť na viacerých fotografiách, kde sa folklór miestami paradoxne vizuálne prepojuje s kultom Stalina a Gottwalda, napríklad oslavou 1. mája. Ďalšiu výraznú zmenu pre tento región priniesol nárast turizmu. Práve ten autor zachytil v plnej šírke - od profesionálnych zimných športovcov, cez turistov, až po ich zázemie v podobe lyžiarskych centier, hotelov, kúpeľov, či bazénov. (Lukáš Bártl)