Ivana Palečková

Man Made

Ivana Palečková
2017,  Man Made

Séria je mojím vizuálnym denníkom zozbieraným za obdobie jedného roka. Je venovaný téme, ktorá ma v tom čase najviac priťahovala – spojeniu človeka a prírody. Zachytávam situácie a zátišia, ktoré rozprávajú príbehy stretnutí týchto dvoch „aktérov“. Očami grafickej dizajnérky pozorujem imitovanie flóry a fauny, ich vizuality, štruktúr či funkčnosti v dizajne každodenných vecí.