Mária Šimová

Kontemplácia

Mária Šimová
2020,  Kontemplácia

Tento cyklus spočíva v pozorovaní sveta, najmä prírody v okolí Oravy, do ktorej sa neustále vraciam. Užívam si už len jej samotné bytie. Tieto návštevy považujem za jednu z foriem mojej kontemplácie. Je to akési zastavenie sa od svetského zhonu, kedy môžem byť sama so sebou, premýšľať, meditovať a tvoriť. Nachádzala som si rôzne tiché a odľahlé miesta. Pohľady, ktoré ma zaujali, som zaznamenávala na veľkoformátový fotoaparát Graflex a stredofotmátový Pentacon, do ktorých som namiesto planfilmov a filmov vkladala svetlocitlivé papiere a exponovala som priamo na ne. Následne som negatívy spájala/skladala a vytvárala abstraktno-konkrétne obrazy. (Formou negatívu možno aj preto, lebo žijeme v dobe, kedy byť pozitívnym nie je žiadúce). Celý proces, od prípravy papiera, hľadania, nachádzania, exponovania a následného vyvolávania a experimentovania, je pre mňa určitou fascináciou ústiacou do kontemplácie. Kontemplácia je v dnešnej dobe veľmi potrebná a práve prostredie, v ktorom som sa nachádzala, mi umožnilo tieto chvíle rozjímania prežiť.