Ján Viazanička

ADREVIDENDUM

Ján Viazanička
ADREVIDENDUM

Maturitné stretnutie býva ohliadnutím sa za obdobím bezstarostnosti, milých mladíckych výtržností i priateľstiev na život a na smrť. Ale tiež obdobím formovania svetonázoru a kalibrácie morálneho kompasu. Bývalých spolužiakov osud nezriedka rozveje na všetky strany a po rokoch akoby vystúpili zo stroja času, zrazu stretávame neznámych ľudí. Niekto rokmi dozrel, iní však prichádzajú beznádejne zacyklení v konšpiráciách a poverách. Zo spomienkovej udalosti sa pozvoľna stáva trpký, bolestný Pštrosí večierok, až na dreň odhaľujúci skutočné charaktery, či azda skôr ich absenciu. Ideály mladosti sú preč, zabudnuté v minulosti. Ostal len pocit studu s naliehavou potrebou skryť sa do svojej ulity a svojich niekdajších druhov už nikdy nestretnúť. Čo sa to s nami stalo?