Zuzana Pustaiová

Masky

Zuzana Pustaiová
2022,  Masky

„Možno to nie je iba historická zhoda okolností, že slovo osoba (person) je vo svojom pôvodnom význame maska. Je to svojím spôsobom priznanie skutočnosti, že každý vždy a všade, a viac-menej vedome, hrá nejakú rolu... Navzájom sa poznáme z týchto rolí a v týchto rolách poznáme i sami seba. [...]
V určitom slova zmysle a do takej miery, do akej táto maska prezentuje predstavu, akú sme o sebe vytvorili, rolu, ktorú sa prácne snažíme naplniť, je maska naším pravdivejším ja, oným ja, ktorým by sme chceli byť. Naša predstava o vlastnej role sa nakoniec stane druhou podstatou a neoddeliteľnou súčasťou našej povahy. Vstupujeme do sveta ako jednotlivci, vytvárame svoj charakter a stávame sa osobami – maskami.“