teoretik

Aurel Hrabušický

Aurel Hrabušický
1955, Bratislava

Pôsobí ako kurátor fotografickej zbierky Slovenskej národnej galérie. Venuje sa dejinám i súčasnosti slovenskej fotografie od polovice 80-tych rokov. Jeho výskum sa spočiatku orientoval na súčasnú tvorbu. Pre jeho kurátorské projekty 80-tych a 90-tych boli príznačné texty o autoroch na rozmedzí fotografie a konceptuálneho umenia. Neskôr sa jeho záujem rozšíril o obdobie modernizmu 20-tych a 30-tych rokov. Výsledky publikoval v knihe Slovenská fotografia 1925-2000 (2002, spoluautor Václav Macek), neskôr participoval na tímových výstavách v SNG o fotografii 50-tych, 70-tych a 80-tych rokov. V poslednom období je dôležitá jeho spolupráca s Filipom Vančom na knihách o niektorých významných, ale niekedy obchádzaných slovenských fotografoch. Ostatným titulom je kniha o Antonovi Šmotlákovi (2020).