Kniha

Ivana Palečková

Zvláštnosť každodenného bytia

Názov knihy: Zvláštnosť každodenného bytia / autor: Ivana Palečková / text: Banska St a nica / grafický dizajn: Ivana Palečková / vydavateľ: Štokovec, Publishing House / rok: 2015

Foto: Nora & Jakub Čaprnka