Kniha

Juraj Bartoš

Viem zastaviť čas

Názov knihy: Viem zastaviť čas / zostavili: Juraj Bartoš a Zuzana Dušičková / autor fotografií: Juraj Bartoš / autorka textu: Zuzana Dušičková / grafický dizajn: ONAONAONA / vydavateľ: Zum Zum production, s.r.o. / rok: 2017

foto: Juraj Bartoš