Kniha

Karina Golisová

UTOPIA

Názov knihy: UTOPIA / autorka fotografií: Karina Golisová / grafický dizajn: Katarína Plačková / vydavateľ: Selfpublishing / rok: 2021

Foto: Karina Golisová