Výstava

Jana Hojstričová

Úložisko. Expozícia/fotografia/depositum

Výstava: Úložisko. Expozícia/fotografia/depositum / autorka: Jana Hojstričová / kurátorka: Bohunka Koklesová / miesto: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne / trvanie výstavy: 07.06. - 30.07. 2022

Foto: Kristína Mičová