Kniha

Vladimír Koštial

Tatranský pozdrav

Názov knihy: Vladimír Koštial - Tatranský pozdrav / autori: Lukáš Bártl, Lucia Petrůjová / grafický dizajn: Belavenir / vydavateľ: M.D.T. Poprad, Tiskárna Helbich a Galerie Valchařská v Brne / rok: 2019

Foto: Lukáš Bártl