Výstava

Shirt Skirt Skin Kin / Dominika Jackuliaková, Jimena Mendoza,
Gizela Mickiewicz

Výstava: Shirt Skirt Skin Kin / autorky: Dominika Jackuliaková, Jimena Mendoza, Gizela Mickiewicz / kurátor: Jan Zálešák / miesto: Galerie Kurzor, Praha, Česká republika / trvanie výstavy: 02.03. – 17.04. 2022

Foto: Filip Beránek