Kniha

Rudolf Sikora

Sám s fotografiou

Názov knihy: Sám s fotografiou / fotografie: Rudolf Sikora / grafický dizajn: Richard Kučera Guzmán / vydavateľ: Stredoeurópsky dom fotografie / rok: 2016

Foto: Richard Kučera Guzmán