Výstava

Andrea Kalinová

Projekt Tatry

Výstava: Projekt Tatry / autorský tím: Andrea Kalinová, Martin Zaiček / miesto: A7 Gallery, Banská Bystrica / trvanie výstavy: 10.12.2021 - február 2022

Foto: Ján Kostaa