Výstava

Zuzana Pustaiová

One Day Every Day

Výstava: One Day Every Day / autorka: Zuzana Pustaiová / miesto: HotDock Project Space, Bratislava / trvanie výstavy: 20.01.2022 - 01.02.2022

Foto: Zuzana Pustaiová