Kniha

Juraj Bartoš

Obchodná ulica

Názov knihy: Obchodná ulica Svedectvo doby / autor fotografií: Juraj Bartoš / autorka textu: Zuzana Dušičková / zostavili: Zuzana Dušičková a Juraj Bartoš / grafický dizajn: ONAONAONA / vydavateľ: Zum Zum production, s.r.o. / rok: 2019

Foto: Juraj Bartoš