(O) miznutí / Lenka Lindák Lukačovičová, Matej Hakár

Výstava: O (miznutí) / autori: Lenka L. Lukačovičová & Matej Hakár / kurátor: Adam Macko / miesto: EQO Spišský Hrhov / trvanie výstavy: 05.04. - 07.05.2023

Foto: Matej Hakár