Kniha

Gabriela Teplická

My.

Kniha: My / koncept, fotografie a text: Gabriela Teplická / grafický dizajn: Veronika Bošková / odborná spolupráca a doslov: Matúš Zajac / vydavateľstvo: Selfpublishing / rok: 2021

foto: Gabriela Teplická