Výstava

Mothers and Co. / Marie Butula Cichá a Dominika Ličková

Výstava: Mothers and Co. / autorky: Marie Butula Cichá, Dominika Ličková / miesto: Staromestská galéria Zichy / trvanie výstavy: 24.03. – 24.04. 2022

Foto: Dominika Ličková