Kniha

Ivana Palečková

Mestská knižnica Ruda Mórica

Názov knihy: Mestská knižnica Ruda Mórica / autor: Ivana Palečková / grafický dizajn: Ivana Palečková / vydavateľ: Selfpublishing / rok: 2013

Foto: Juraj Starovecký