Výstava

Lokálne scitlivenie / Lukačovičová, Huba

Výstava: Lokálne scitlivenie / autori: Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba / kurátorka: Beata Jablonská / miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava / trvanie výstavy: 04.05. - 05.06. 2022

Foto: Lenka L. Lukačovičová