Kniha

Čierne diery

Liečba sochami: Juraj Gavula a jeho tvorba pre architektúru

Názov knihy: Liečba sochami: Juraj Gavula a jeho tvorba pre architektúru / fotografie: Leontína Berková, Juraj Gavula, Matej Gavula, Ján Kekeli, Peter Sit, Tatiana Takáčová / autori textov: Vladimíra Büngerová, Lucia Gavulová, Matej Gavula, Daniel Grúň, Peter Medviď, Peter Szalay / grafický dizajn: Aurélia Garová, Tereza Maco / vydavateľ: Čierne diery / rok: 2022

Foto: Čierne diery