Autorská kniha

Kvet Nguyen

Je kraj sveta miesto, z ktorého možno hovoriť k svetu?

Názov knihy: Je kraj sveta miesto, z ktorého možno hovoriť k svetu? / autor: Kvet Nguyen / konzultantka: Beata Jablonská / korektúra: Bea Dömeová / grafický dizajn: Kristína Uličná / vydavateľ: Selfpublishing / rok: 2021

Foto: Kvet Nguyen