Výstava

HMLA v Galérii FOG

Výstava: HMLA / autorky a autori: Andrej Balco, Leontína Berková, Jan Durina, Dominika Gesicka, Jana Hojstričová, Leon Höllhumer, Ján Kekeli, Dušan Kochol, Ľuboš Kotlár, Gábor Arion Kudász, Lenka L. Lukačovičová, Dita Pepe, Silvia a Bart Pogoda, Eliška Sky, Olja Triaška Stefanovič / kurátorský tím: Zuzana Lapitková, Dušan Kochol / Miesto: Galéria FOG v Bratislave / trvanie výstavy: 03.06.2021 - 31.07.2021

foto: Leontína Berková