Výstava

Zuzana Pustaiová

Forms of Everyday Life

Výstava: Forms of Everyday Life / autorka: Zuzana Pustaiová / kurátorka: Špela Pipan / miesto: Photon gallery, Ljubljana, Slovinsko / trvanie výstavy: 03.03. - 15.04. 2022

Foto: Zuzana Pustaiová