výstava

Jana Hojstričová

Expozícia

Výstava: Expozícia / autorka: Jana Hojstričová / kurátorka: Bohunka Koklesová / spolupráca na sklárskych objektoch: Palo Macho / architekt výstavy: Marcel Benčík / miesto: Galerie Sýpka, Valašké Meziříčí / trvanie výstavy: 15. 09. 2021 – 26. 11. 2021

Foto: Jana Hojstričová