Výstava

Jana Hojstričová

Expozícia

Výstava: Expozícia / autorka: Jana Hojstričová / kurátorka: Bohunka Koklesová / spolupráca na sklárskych objektoch: Palo Macho / architekt výstavy: Marcel Benčík / miesto: Galerie Sýpka, Valašké Meziříčí / trvanie výstavy: 15.09.2021 – 26.11.2021

Foto: Jana Hojstričová