Autorský zin

Ján Viazanička

DOVO LENKA / HOLY DAY

Názov zinu: DOVO LENKA / HOLY DAY / autor: Ján Viazanička / ručná väzba: CHYTRÔ / ilustrácie a predtlačová príprava: Viktória Decko Horňanová / tlač: hibernant.net / vydavateľ: Selfpublishing / rok: 2019

Foto: Ján Viazanička