Kniha

Jana Šturdíková

Châteaux po našom

Názov knihy: Châteaux po našom - nové rozšírené vydanie / fotografie: Jana Šturdíková / autori textov: Tomáš Pospěch, Miloš Dudáš, Denis Haberland / sadzba: Peter Gála / úprava fotografií: Peter Drežík / grafický dizajn: Lucia Zednikovičová / vydavateľ: Selfpublishing / rok: 2021

Foto: Lukáš Rohárik