Kniha

Lucia Papčová

Works

Názov knihy: Lucia Papčová / Works / autori textu: Aurélien Le Genissel, Ján Královič, Erik Vilím / grafický dizajn: Jan Šiller / vydavateľ: Papco Studios, s.r.o., Zahorian & Van Espen / rok: 2024