Veronika Marek Markovičová

Krasohľad

Veronika Marek Markovičová
2014,  Krasohľad

Odkrývanie vrstiev fragmentárneho príbehu. V analógovo-digitálnych reťazcoch, rozprávajú sa sami so sebou i okolitým svetom. V autobiografickej skladačke-schovávačke, šepkajú si o prekročení tridsiatky, ktorá sa všeobecne považuje za vek zrelosti, vyrovnanosti, ako aj úspešného pracovného, osobného i rodinného zaradenia. Medzi kráčaním a zastavením, v tichu obrazu, skúmajú pod anonymným povrchom fotografie seba-svet i vyjadrovacie možnosti samotného média fotografie.