Tomáš Pospěch

Tomáš Pospěch
1974

Historik umenia a vizuálny umelec. Pôsobí ako pedagóg na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave a ako kurátor fotografie Umeleckopriemyselného múzea v Prahe.

Ako historik umenia sa zameriava predovšetkým na fotografiu a súčasné umenie strednej Európy. Je autorom alebo spoluautorom viac ako štyridsiatich kníh, napríklad monografií Eugena Wiškovského, Viktora Kolářa, Jindřicha Šteita, Jiřího Hankeho, Jana Jindru, Gustava Aulehlyho, Jaroslava Pulicara, Josefa Koudelku. Okrem toho pripravil rad výstav a katalógov, napríklad Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Tenkrát na Východě, Fotografie české společnosti 1989 – 2009, Slovenská nová vlna alebo 1989.