Robo Kočan

Príbehy nočnej lampy

Robo Kočan
2003,  Príbehy nočnej lampy

Táto séria fotografií vznikla na mojom šesťtýždňovom tvorivom pobyte v Clevelande (USA), kde som bol pozvaný vedením SACES gallery. Nafotil som tiene príbehov na stene, ktoré som si vytvoril z papiera a iných predmetov na nočnom stolíku a následne ich vyfotografoval na čierno-biely negatív.