Martina Šimkovičová

Pressburg

Panoráma Petržalky z Hradu, 2014

Centrum Bottova, 2013

Pamätník Slavín, 2012

Podhradie, 2014

Pamätník Chatama Sofera, 2014

Zvyšky Starého mostu, 2014

Pohľad na Devín od Hainburg an der Donau (AT) 2013

Baroková záhrada Schloss Hof (AT), v pozadí Devínska Nová Ves (SK) a pahorok Devínska Kobyla, 2014

Sútok Dunaja a Moravy na rakúsko-slovenských hraniciach. Ruiny hradu Devín. 2013

Martina Šimkovičová
2012,  Pressburg

Toto mesto je pre nás cudzie. Táto veta pochádza z knihy o Bratislave venovanej karpatským Nemcom, ktorí boli po druhej svetovej vojne nútení ju opustiť. Pri prechádzkach mestom a pozorovaní jeho (ne)fungovania možno toto vyhlásenie pripísať takmer ktorejkoľvek komunite žijúcej v tomto meste aj dnes. Chcela by som však udržať nažive spomienky na naše nádherné staré mesto Pressburg. Preto fotografiami mapujem verejný priestor ako javisko pamäte. Funkcie daného priestoru, ako aj hmotné intervencie (sochy a pomníky), svedčia o trhlinách počas posledných 100 rokov a výslednej strate pamäti.