Kata Sedlak

Detstvo

Kata Sedlak
2013 – 2019,  Detstvo

Kata Sedlak svoju každodennosť matky premenila do fotografickej eseje absolútnej dôvery a blízkosti domova. S minimom vizuálnych prvkov, s maximálnou intenzitou zachytáva cválajúce detstvo. Jeho krehkosť a otvorenosť, ktorá každou sekundou rastie a vytvára naše vnímanie seba a sveta. Do presne ohraničeného priestoru hľadáčika fotoaparátu umiestňuje nekontrolovanú intenzitu detských emócií, zážitkov a vzájomných vzťahov, prekračujúcich vymedzený formát fotografie. Dotýka sa snehobielej husej kože krásy.

Uprostred emócií a zážitkov Kata Sedlak namiesto budovania reprezentatívneho albumu pre návštevy rozpráva intímnym jazykom spoluprežívania. Fascinovaná vnútornou silou vzťahov v rodine, autorka dokumentárne zachytáva jednotlivé okamihy. Navrstvuje ich na seba do plynúceho príbehu, ktorého univerzálnosť prevažne zvýrazňuje „odfarbením skutočnosti“ do čierno-bielej esencie. Otvára osobný priestor s denne pribúdajúcimi udalosťami a na vytvorenie portrétu detskej duše, úplne odovzdanej prítomnému okamihu, jej stačí pár metrov štvorcových. Privádza na krehkú „Pevninu detstva“, ktorá sa v nás ticho plaví ďalej.

Veronika Marek Markovičová