Jozef Sedlák

Pocta tmavej komore

Jozef Sedlák
2001 – 2008,  Pocta tmavej komore

Projekt Pocta tmavej komore predstavuje fotografické asambláže z odpadu – skúšok. Časozber kompozícií – fotografických skúšok, vznikal spontánne pri príležitostnom zväčšovaní v rozpätí rokov 2000 – 2008. Analógový proces je synonymom stálosti obrazu, dlhovekosti fixácie obrazu na striebrocitlivom podklade. Projekt Pocta tmavej komore tento názor spochybňuje. Narušuje fyzikálno–chemický proces „nedokonalosti – dokonalosti“ analógového obrazu, ktorý garantuje strieborný barytový papier.

Ide teda o špecifickú „hru“ na alternáciu tvorby. V klasickom duchu ready made, nájdený fotografický odpad je povýšený na umelecký a filozofický koncept. Jednotlivé kompozície a skúšky sú však digitalizované a postprodukčne upravené, čo metaforicky zastavuje proces ich chemického znehodnotenia. Vzniká technologický paradox – nestabilný digitálny obraz bez fyzikálno–chemickej fixácie analógového obrazu, ktorá je dejinným odkazom analógovej fotografie. Projekt kladie otázky súvisiace s „kultúrnosťou“ tejto cesty – symbolickej referencie vnímania digitálneho a analógového obrazu, ich nestability, či prelínania od symbolu k významu a opačne. (Václav Macek)