Jaroslav Žiak

Hrdinovia

Juraj Penička. Banská Bystrica, 29.8.2020

Pavel Traubner. Bratislava, 8.9.2017

Michal Šárkan. Kalište, 14.8.2010

Bohumil Porges. Terezín, 15.5.2011

Lydka Piovarcsyová. Bratislava, 9.9.2019

Július Švarc a František Bača. Banská Bystrica, 29.8.2009

Ivan Novák a Edon. Bratislava 15.1.2020

Alisa R. M. Domanová, Milan Píka. Bratislava, 14.11.2010

Pavel Branko a Oto Wagner . Bratislava,  18.2.2011

Irena Malinská. Dukla, 4.10.2011

Pavel Dobrík. Zarzsyn, 3.10.2011

Henryk Czarnecki. Mauthausen, 13.5.2012

Aba Lewit. Mauthausen, 7. 5.2017

Adolf Synowiec, Anna Szafraniec, Maria Synowiec a Józefa Posch-Kotyrba. Auschwitz, 27.1.2011

Josef Haisler. Terezín, 15.5.2011

Anna Bergerová. Košariská, 21.7.2019

Jaroslav Žiak
2009 – v procese,  Hrdinovia

Tento projekt je venovaný priamym účastníkom 2. svetovej vojny, Slovenského národného povstania, odboja, preživším holokaust a tým, ktorí boli počas vojny ako deti ukrývaní. Od roku 2009 som zachytil 447 tvárí na 95 akciách v 5 európskych krajinách.