Jana Gombiková

Hľadanie svetla

Jana Gombiková
2017,  Hľadanie svetla

Je život v komúne prirodzený alebo je to iba sociálny experiment?

Novodobé komúny sa začali vo väčšom meradle objavovať v 60. rokoch. Niektoré z nich boli založené na náboženskom, či ideologickom princípe, pre hnutie hippies šlo často o únik z reality do sveta, kde neplatia žiadne pravidlá. V súčasnom postkapitalistickom svete sa čoraz viac ľudí odkláňa od middle class ideálu, na ktorom vyrástla generácia predtým. Hodnoty ako ekológia, konsenzus, zdieľanie, inklúzia a solidarita sa dostávajú do popredia a s nimi aj nové formy definície úspechu a šťastného života. Rés-da-rua je komúna v centre Porta, založená na zdieľaní týchto hodnôt. Je to miesto s nádhernou záhradou plnou svetla, kde sa jeho obyvatelia snažia vytvoriť svet, v akom by chceli žiť. Ale kde býva svetlo, býva aj tieň. K výzvam, ktoré so sebou prináša život mimo zaužívaných pravidiel väčšinovej spoločnosti, patrí aj vnútorná dynamika skupiny. Každý člen komúny má svoj vlastný príbeh. Žiť spoločne znamená neustále skúmať svoje hranice a čeliť svojim strachom a úzkostiam. Inak sa môže stať, že sa miesto, ktoré na pohľad vyzerá ako raj, zmení na niekoho osobné peklo.