Jakub Jančo

Pochopenie pralesa

Jakub Jančo
2019,  Pochopenie pralesa

Pochopenie pralesa je voľná fotografická kolekcia z rôznych častí sveta. Vizuálny cestopis fiktívneho sprievodcu – bližšie nedefinovaného pozorovateľa, ktorý nazerá na ľudstvo a jeho večný boj medzi racionálnym myslením a nekontrolovateľným potením.

Usilujeme sa o veľké veci, kultivovanosť a pokrok. Snažíme sa pevne držať opraty nášho bytia vo svete – stále však s neodmysliteľnou potrebou jesť, páriť sa alebo podliehať pudom. Táto séria je kompozíciou voľných naratívov hľadajúcich abstraktný, no pritom stále reálny priestor, v ktorom tieto ľudské motivácie medzi sebou zápasia.

Zaujímam sa o dennodennú realitu, našu snahu predvídať svet a orientovať sa v ňom. Rovnako však aj o to, čo tejto realite predchádza – isté pred-pochopenie, alebo fakt, že aj tie zdanlivo najracionálnejšie rozhodnutia majú svoje korene v nevyslovenej živočíšnej realite, v zákonoch akcie a reakcie. Sme kultúrne živočíchy, niekedy viac kultúrne, inokedy viac živočíchy – s ochotou racionalizovať či priamo skrývať svoje telesné potreby a s problémom prijať kašovitú povahu našej fyzickej identity.

Či sa už jedná o mesto alebo džungľu, snaha o pochopenie pralesa je nekonečný proces. All-you- can-eat preteky, v ktorých treba bežať ako o život, aby ste aspoň pevne stáli na svojom mieste. Nutnosť hľadať dôvod našej existencie je potom už len pridanou hodnotou, prchavým luxusom pozorovať seba či niekoho iného ako sa prediera svetom.

Pralesu však stále rozumieme inštinktívne, telesne a mimo kapacít jazyka – asi ako keď máme pocit, že nás niekto pozoruje z tmy, pretože by to bola rovnaká tma, do ktorej by sme sa s takým úmyslom sami ukryli.