Ema Lančaričová

RAMBLE

Ema Lančaričová
2019 – v procese,  RAMBLE

Ramble [ˈræmb(ə)] z angl. znamená túlať sa, chodiť bez cieľa, blúdiť, prechádzať sa, fantazírovať, blúzniť.

Ramble je fotografický projekt, ktorý vznikol na študijnom pobyte v Poľsku, v meste Łódź. Vznikol ako reakcia na situáciu človeka, ktorý sa ocitne na nepoznanom mieste.

Fotoaparát predstavoval ideálnu formu úniku z konkrétneho miesta a času, pričom som sa snažila uchopiť neuchopiteľné, atmosféru daného mesta. Počas dlhých prechádzok som upriamila pohľad na meniace sa svetelné podmienky a lúče slnka, ktoré pretvárali dojem architektúry okolia a určovali moju trasu. Výseky reality zachytené na filmový negatív sa v procese premenili na zahmlené spomienky. Externou formou ich úložiska sa stala fotokniha, ktorá predstavuje fyzické zhmotnenie – premenu z neurčitých obrazov na konkrétne usporiadanie a následné uchovanie, archiváciu.

Po návrate do rodnej Trnavy mi zostal návyk dlhých prechádzok ako aj určitý spôsob dívania sa. V projekte som pokračovala a rovnaký prístup som aplikovala na okolie, ktoré mi nebolo cudzie; práve naopak. Zachytené obrazy odhaľujú drobné detaily i okamihy, ktoré sa v dôverne známom prostredí stávajú všednými a neviditeľnými.

V spolupráci s dizajnérom Ervínom Gejdošom sme vydali knihu Ramble Trnava. Výber fotografií ponúka netradičné pohľady na mestské scenérie, ktoré nezobrazujú dominanty ani typické symboly mesta, ale práve naopak, odkrývajú skôr atmosféru nenápadných zátiší v špecifických svetelných podmienkach. Fotokniha prezentuje vyše 80 fotografií z 35mm filmov, ktoré podnecujú túžbu ísť sa bezcieľne prechádzať a nanovo spoznávať a nahliadať na poznané.

Ramble Piešťany je momentálne pokračujúcim procesom skúmania a špecifického nazerania na prostredie mestských zákutí.