Andrej Vanga

Príroda I.

Poľana - Kyslinky, 2013

Vígľašská Huta - Kalinka, 2013

Badínsky prales II, 2015

Kaľamárka, 2014

Poľana - pod Príslopom, 2013

Budínska skala III, 2014

Dobrá Niva - Gavurky, 2016

Poľana - Javorinka, 2014

Očová - potok Hučava, 2011

Budínska skala ll, 2013

Budínska skala lV, 2014

Krpele l, 2012

Hrochotský mlyn ll, 2015

Andrej Vanga
2012 – 2017,  Príroda I.

“Rád by som sa prihovoril za Prírodu, za úplnú slobodu a divokosť, na rozdiel od slobody a kultúry občianskej, rad by som videl človeka viac ako obyvateľa alebo časť či diel prírody, než ako na člena ľudskej spoločnosti. A rád by som o tom urobil prehlásenie aj premrštené, len aby bolo dôrazné, lebo je vela obhajcov civilizácie: to si vezme na starosť pán farár, pán učiteľ, ktokoľvek z Vás.”

“A teraz sa dostávam k čomu som sa chystal, že teda v divokosti je záchrana sveta.”

Ralph Waldo Emersom, Walking 1851