Andrea Kalinová

Projekt Tatry

Andrea Kalinová
2020 – v procese,  Projekt Tatry

Stavebný rozvoj Vysokých Tatier po roku 1990, víchrica z roku 2004 a postupný zánik liečebných kúpeľov otvárajú mnohé otázky, ktoré nastavujú zrkadlo našej spoločnosti nielen vo vzťahu k architektonickému dedičstvu, ale aj k ochrane životného prostredia, udržateľnosti turizmu a ekológie vôbec. Dekonštruuje kult Tatier ako národného symbolu cez jeho súčasnú identitu.

Vysoké Tatry sa menia v čase od symbolu zápasu o svojbytnosť slovenského národa, cez rozvoj medzinárodného centra liečebnej starostlivosti a moderného strediska športu s jedinečnou architektúrou autentickej regionálnej variácie modernizmu, až k súčasnej neurčitej a rozporuplnej sídelnej kaši. Súčasný stav Tatier je postmodernou kolážou zaniknutej romantickej minulosti, opustenej modernistickej monumentality a funkcie prekrytou súčasnou kapitalistickou transformáciou.

Fotografie sú súčasťou výskumného projektu, na ktorom spolupracujem s architektom Martinom Zaičkom v rámci umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia.