Andrea Juneková

Visual images / phobias

Andrea Juneková
2010,  Visual images / phobias

Visual images / phobias (2010), voľné pokračovanie Under the surface (2011).

Spektrum existujúcich fóbií mi ponúlo inšpiratívnu platformu pre vytvorenie vizuálno-su-reálnych psychologických metafor. Zároveň i slobodu a možnosť posunu k príbuzným obsahovým rovinám, bez rizika straty kontextu.

Viac ako naratívne vyjadrenie problematiky fóbií alebo ich exaktné konceptuálne spracovanie, zaujala ma jemná psychologizácia, prvky absurdity, fóbiám príznačná pochmúrna znepokojivosť, odcudzenosť i stav akejsi izolácie.

Inscenovanou formou zachytávam svet-stav-emóciu istej patovej situácie, zacyklenia sa. Prvotnou ideovo-vizuálnou inšpiráciou pre vznik tejto práce bolo moje zaujatie fenoménom psychologického filmového hororu-trilleru, sofistikovaného, existenciálne ladeného. Inšpiroval ma i žáner divadelnej absurdnej grotesky, ktorá pracuje s prvkami paradoxu, dramatična, nadsázky, často zobrazuje aj ironizuje ontologické otázky človeka. Autori: Ionesco, Dürrenmatt, Beckett, Jazmina Reza, Jean Paul Sartre…

Druhá obsahová línia, ktorú moja práca reflektuje, je vizuálna kultúra súčasnosti. Žijeme v dobe prebujnelosti vizuálnych obrazov , ktorá kladie enormný dôraz na „imidž“, obal. Vizuálna kultúra do veľkej miery udáva rytmus doby. Spoločnosť vníma „realitu“ cez prizmu mediálnych obrazov. Práca Visual images/phobias chce nastoliť i otázky ohľadom iluzórnosti sveta. Chce sa javiť ako ideálny a dokonalý, ale nie je.