Výstava

Alan Hyža

Zem, ktorá zostáva

Miesto: Schemnitz Gallery, A.Sládkoviča 53/2
Dernisáž: 17. 05. 2024 o 19:00
Trvanie výstavy: 03. 05. – 19. 05. 2024
Kurátor: Ján Viazanička
www.schemnitz.sk

,,Štiavnické dejiny sú rovnako horúce a tragické ako mnohé iné príbehy v Európe. Tu sa však s cudzincom o minulosti hovorí opatrne – je to rodinná záležitosť, do ktorej vám nič nie je. Dá sa to vycítiť v tmavých uliciach, kde je miestami doteraz viditeľná skaza spôsobená ľudovládou a kde stredoveké domy obývajú prisťahovalci. Je to ostražité a silné mesto, nádherné a zmarené.”

A za Štiavničanov treba dodať, že Alanovi sa toto mesto otvorilo tak, ako mnohým domácim nie.

Zaujímam sa o históriu, vďaka nej možno pochopiť výnimočnosť, umenie, kultúru. Keď začínam pracovať na príbehu, od nej sa zvyčajne odvíja môj plán. Avšak len čo sa pustím do práce, príbeh často naberie nečakaný smer. Z hlbín sa vynoria postavy a obrazy, ktoré vyžadujú pozornosť, a nové súvislosti, o ktorých som netušil. Môj plán sa zmení na matnú predstavu. Kráčam v hmle a neviem, kde nakoniec skončím. Vo fotografii však nie je dôležité, aká bola skutočnosť, ale to, čo cez obraz poviete. Je to duchovný proces ovládaný predstavivosťou.

Zem, ktorá zostáva, 2022 — 2023

Niektoré obrazy zostávajú v pamäti navždy. Sú to zjavenia, ktoré vidíme iba srdcom, dôležité veci očami nevidieť. Kto má vieru, vie, o čo ide. Pri cestách do Banskej Štiavnice som videl kalvárie, kostoly i hrobky, sochy, štôlne, tajchy, aj meditačné body s výhľadom na krajinu. Avšak keď si dnes spomeniem na Štiavnicu, nič z toho sa predo mnou nezjaví ako prvé. Namiesto toho sa mi v mysli vybaví magický priestor vyžarujúci svoje vlastné svetlo. Mesto ľudí, ktorí vedia, že pri snímaní z kríža sa najskôr uvoľňujú nohy, aj filozofov na barových stoličkách, ktorí nemajú sklony k prepracovanosti. Miesto so silou antických bájí a povestí, kde sa duchovia zomrelých predkov voľne potulujú pod vysokým nebom. Závan ticha a smútku, vôňa opakovanej modlitby začutej v diaľke, aj výčitiek svedomia a ľútosti s prosbou o odpustenie zašepkanou v tme. Jemný odór ľudského prachu, niečo, čo cítite prvýkrát, avšak zároveň s presvedčivým pocitom déja vu. A aj znepokojujúca pripomienka, aké ťažké je nestratiť sa na ceste k večnosti medzi ničím a ničotou, vyznať sa v záhadách, obavách a nádejach, v protikladoch života a smrti, ktoré sú trvalé a nemenné. Je to ako so snami, ktoré sa nad ránom rozplynú. Zostane len niečo zvláštne a neuchopiteľné. Závan čohosi hlbšieho, čo však nevyžaduje okamžitú odpoveď.

Zem, ktorá zostáva, 2022 — 2023

Alan Hyža (SK) je fotograf, ktorý pracoval pre množstvo slovenských denníkov a týždenníkov dnes pôsobí ako dokumentarista v slobodnom povolaní. Je držiteľom desiatich cien Czech Press Photo a ocenenia Fotograf roka 2009 na Slovensku a na pomoc ľuďom v núdzi založil občianske združenie Medzi nami.

Realizoval dlhodobé cykly s rôznorodým zameraním - Sovietsky zväz po páde komunizmu, krajiny východného bloku, slovenskí saleziáni vo svete, ľudia a ich svety. Svoje cykly pretavuje do oceňovaných fotografických kníh, pričom tá posledná - Zem, ktorá zostáva - je venovaná práve Banskej Štiavnici.

– – –

Účasť na festivale PARADAJS PHOTO FEST je pre všetkých bezplatná. Veľmi by nám však pomohli Vaše dobrovoľné príspevky, ktoré nám môžete darovať cez darcovskú stránku DARUJME.sk. Finančné prostriedky použijeme na prípravu festivalových aktivít.