Výstava

Zuzana Pustaiová

You don't have to, you ought to

Miesto: Galéria Jula Bindera, Námestie Sv. Trojice 21
Vernisáž: 18. 05. 2024 o 17:30
Trvanie výstavy: 18. 05. – 20. 06. 2024
Kurátor: Branislav Štěpánek

Otváracie hodiny: PI - SO: 13:00 - 18:00, NE: 13:00 - 17:00
Výstava je prístupná pre väčšie skupiny po dohode aj v iných časoch 0918 867 280
www.gjb.sk

Vo vystavenom súbore autorka skúma hranice prípustnosti spoločenských noriem a konfrontuje ich s vlastnou životnou skúsenosťou. Prostredníctvom autoportrétov a inscenovaných zátiší odkazuje na  situácie, v ktorých je vlastná autenticky prežívaná realita spochybňovaná či potláčaná tradíciami, zažitými stereotypmi alebo „dobre myslenými” civilizačnými návykmi. Predstavuje nám možnosť voľby ťažšej cesty, kedy sa popri zapadnutiu do sociálneho prostredia rodiny, priateľov a kolegov snaží nepodľahnúť jeho často neprimeranému tlaku.

Zuzana Pustaiová je fotografka a vizuálna umelkyňa, lektorka, pedagogička, šéfredaktorka štvrťročníka Fotonoviny, editorka a iniciátorka DOKUMENT zine.edition. Je absolventkou Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave (SK) a Univerzity aplikovaných vied v Bielefelde (DE). V roku 2022 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU.

Vo svojich prácach rozvíja otázky rôl a rolových stereotypov v súčasnej spoločnosti ako základný element, ktorý formuje vzťahy medzi členmi rodiny, príbuznými, priateľmi a ďaľšími sociálnymi skupinami. So zmyslom pre humor a iróniu odkrýva kultúrne stereotypy previazané s vekom, pohlavím, tradíciami a sociálnymi vplyvmi.

Je držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení v oblasti súčasnej fotografie (LensCulture Art Photography Award 2023, finalistka Grand Prix and Book Award Images Vevey 2023/2024, Grand Prix Rovinj Photodays 2021, finalistka Images Vevey 2021/2022, finalistka Grand Prix Bialystok Interphoto 2021, Different Worlds 2018 (Slovinsko), finalistka Lucie Foundation Scholarship 2017 (Los Angeles) 2017, Foto Roka VÚB (2015, 2013), ai.). V roku 2018 bola ocenená ako Fotograf roka. Aktívne vystavuje doma aj v zahraničí. V roku 2022 vydala debutovú publikáciu One Day Every Day (2022), ktorá sa dostala do výberu 35 najlepších fotografických kníh za rok 2022 v súťaži Paris Photo- Aperture Photobook Awards 2022.

Pustaiová je členkou zoskupenia Reflektor (AT) zastrešujúcich self-publisherov fotografických kníh a Združenia profesionálnych fotografov Slovenska. Zastupuje ju Photon Gallery (Slovinsko/Rakúsko).

– – –

Účasť na festivale PARADAJS PHOTO FEST je pre všetkých bezplatná. Veľmi by nám však pomohli Vaše dobrovoľné príspevky, ktoré nám môžete darovať cez darcovskú stránku DARUJME.sk. Finančné prostriedky použijeme na prípravu festivalových aktivít.